TK TEENUSED

Ehitusplatside ettevalmistus
Kaevetööd, mullatööd, aluste ehitus, asfalteerimine. Tegeleme alates eramajaehitusest kuni suuremahuliste teedeehituseni.
Trasside ehitus
Veetorustik, reovee-kanalisatsioonitorustik, sadevee-torustik, septikud ja imbväljakud.
Haljastustööd
Tegeleme krundi planeerimise-, mullaga katmise-, muruseemne külvamise- ning puude- ja taimede istutamisega. Pakume vastavalt kliendi soovile täislahendust alates projekteerimisest kuni lõppviimistlemiseni. Pakume ka mullafreesimise teenust.
Kinnisvara hooldus
Tegeleme lumekoristuse, platside ja hoovide puhastusteenuse, tänavakivide vahelt heina ja sambla puhastusega, muruniitmise, survepesuteenusega.
Materjali müük
Tegeleme liiva, kruusa killustiku, graniitkillustiku, kruusveerise, mulla, sõelutud mulla ja savi müügiga.
Transport
Pakume transport teenust puistematerjalide veoks ja rasketehnika veoks.